Brf Kruthornet

Det perfekta alternativet på Hissjövägen

Styrelsen

Ordinarie ledamöter och suppleanter till Brf Kruthornets styrelse utses årligen vid föreningens årsstämma. Där har alla medlemmar rösträtt, dock högst en röst per bostadsrätt. Vid 2018 års årsstämma valdes följande styrelse:

Ordinarie ledamöter

Anton Fällman (omval)
Arvid Venngren (omval)
Mikael Olofsson (omval)
Evelina Venngren (omval, tidigare suppleant)
Märta Skoglund (nyval)
Calle Alexandersson (nyval)
Magnus Stenvall (nyval)

Konstituering

Efter att årsstämman har valt styrelse så utser de valda ledamöterna vid ett första, konstituerande, möte vilka av dom som ska ha vilka uppdrag under det kommande året:

Ordförande

Anton Fällman

Sekreterare

Märta Skoglund

Webmaster

Evelina Venngren

Facebookansvarig

Anton Fällman

Valberedning

Monica Berglund

Mer information om hur en årsstämma fungerar, hur styrelsen väljs samt vad styrelsens uppdrag är finns beskrivet i föreningens stadgar som finns på sidan Dokument.