Brf Kruthornet

Det perfekta alternativet på Hissjövägen

Styrelsen

Ordinarie ledamöter och suppleanter till Brf Kruthornets styrelse utses årligen vid föreningens årsstämma. Där har alla medlemmar rösträtt, dock högst en röst per bostadsrätt.

Ordinarie ledamöter

Mikael Olofsson (omval)
Evelina Venngren (omval)
Calle Alexandersson (omval)
Magnus Stenvall (omval)
Birgitta Berglund (omval)
Pierre Sundqvist (omval)

Suppleant

Alfred Karlsson (nyval)

Konstituering

Efter att årsstämman har valt styrelse så utser de valda ledamöterna vid ett första, konstituerande, möte vilka av dem som ska ha vilka uppdrag under det kommande året:

Ordförande

Birgitta Berglund

Sekreterare

Evelina Venngren

Webmaster

Evelina Venngren

Valberedning

Charlotte Malmberg

Mer information om hur en årsstämma fungerar, hur styrelsen väljs samt vad styrelsens uppdrag är finns beskrivet i föreningens stadgar som finns på sidan Dokument.