Brf Kruthornet

Det perfekta alternativet på Hissjövägen

Kontaktuppgifter

HSB

Ring 010 303 20 00 eller surfa till https://www.hsb.se/norr/kontakt. Felanmälningar kan göras via deras digitala formulär https://felanmalan.hsb.se/

Telenor

Ring 020 222 222 eller surfa till https://www.telenor.se/kundservice/

Energiretur

Ring 090 18 10 10 eller surfa till http://www.energiretur.se/sv/felanmalan.htm

Umeåvakt Parkering

Ring 090 70 39 00 eller maila till info@umevakt.se

Låskedjan

Ring 0101 636 750 eller surfa till https://www.bbgruppen.se/kontakt/umea/

Securitas

Ring 0104 701 000, observera att bostadsrättsinnehavaren betalar alla utryckningar.

Aspia

Hanterar frågor gällande parkeringar och avgifter

Sara Bromark nås på telefonnummer +46 (0)10 – 25 24 738 eller mail sara.bromark@aspia.se

Styrelsen

Postadress: Hissjövägen 24, 90345 Umeå
Mailadress: info@kruthornet.com

Ordförande:
Birgitta Berglund telefonnummer 0702 411 516

Sekreterare:
Evelina Venngren telefonnummer 0706 912 941

Ledamot:
Pierre Sundqvist telefonnummer 070 368 03 08

Ledamot:
Mikael Olofsson telefonnummer 0706 466 709

Ledamot:
Calle Alexandersson telefonnummer 0705 492 358

Ledamot:
Magnus Stenvall telefonnummer 0705 664 872

Suppleant:
Alfred Karlsson telefonnummer 0704 159 984

Valberedning

Charlotte Malmberg