Brf Kruthornet

Det perfekta alternativet på Hissjövägen

Felanmälan

Akut pågående vattenskada

Ring HSB på 010 303 20 00 som sedan larmar alla andra företag som behövs. Gör vad du kan för att begränsa skadan.

Brand och andra akuta olyckor

Ring räddningstjänsten på 112 och varna sedan dina grannar. Använd inte hissen om det brinner.

Felanmälan

När det gäller allt utom TV och Internet så ska felanmälan göras till HSB på 010 303 20 00 eller via https://felanmalan.hsb.se/. Det gäller alla gemensamma delar av fastigheten som tex huvudsäkringar, värme, ventilation, lås i gemensamma utrymmen, lampor i gemensamma utrymmen, soprum, parkeringar och så vidare. Fel på TV och Internet anmäls till Telenor på 020 222 222.

Huvudsäkring

Observera att detta är ett icke-akut fel som ska åtgärdas på dagtid vardagar, bostadsrättsföreningen betalar INTE för jourutryckningar. Här finns allt du behöver veta om Huvudsäkring.

Icke akuta fel

För att spara pengar så ska fel åtgärdas på dagtid vardagar klockan 07.00-16.00, felanmälan kan dock ske dygnet runt. Det är nämligen extremt dyrt med jourutryckningar.

Jourtid

Om det är akuta problem som du anser måste åtgärdas på jourtid så måste du först kontakta någon i styrelsen, annars betalar bostadsrättsinnehavaren. Oftast kan någon i styrelsen fixa felet kostnadsfritt, om inte så beställer styrelsen jourutryckning och då betalar föreningen.

Upplåsning

Det finns bara 1 huvudnyckel och den har Securitas. Om du behöver hjälp med upplåsning så beställs det jobbet hos Securitas och bostadsrättsinnehavaren betalar.

Nycklar

Lägenhetsnycklar är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Endast företaget Låskedjan på Västerslätt kan hjälpa dig om du behöver fler nycklar. Man kan enkelt och billigt göra gamla lägenhetsnycklar oanvändbara om man skulle råka tappa bort en nyckel. Då kontaktar man Låskedjan och ber att få ”flexa” låset.