Brf Kruthornet

Det perfekta alternativet på Hissjövägen

Dokument

Klicka på rubrikerna nedan för att se respektive dokument.

Huvudsäkring
Detta dokument innehåller allt du behöver veta om huvudsäkringen.

Stadgar
Detta är de övergripande reglerna för bostadsrättsföreningen som du som är medlem är skyldig att känna till. Här står både om ditt ansvar och dina rättigheter som medlem i bostadsrättsföreningen Kruthornet och om hur en bostadsrättsförening fungerar. Stadgarna gäller tillsvidare, dvs. tills föreningens årsstämma fattar beslut om nya stadgar.

Ordningsregler/Ordningsföreskrifter
Se ”Särskilda regler nedan”.

Särskilda regler
Ordningsföreskrifter och andra regler som du som medlem är skyldig att känna till. Dessa regler är ett komplement till stadgarna och innehåller detaljerade regler om ombyggnationer, störningar och annat.

Ansökan om andrahandsuthyrning
Man får hyra ut bostadsrätter i andrahand, men man är som medlem skyldig att ansöka om det hos styrelsen först och få deras godkännande. Med ansökan ska du även bifoga en kopia på ert hyreskontrakt. Du kan inte få en andrahandsuthyrning beviljad utan att lämna alla uppgifter om den som ska hyra av dig.

Överlåtelsekontrakt
Om du vill sälja eller ge bort din bostadsrätt så kan du använda denna blankett till det. Kom ihåg att den tilltänkta ägaren måste ansöka om medlemsskap och få det beviljat innan en överlåtelse kan godkännas.

Ansökan om medlemsskap
För att få äga en bostadsrätt så måste man vara medlem i bostadsrättsföreningen. Alla som vill vara delägare måste ansöka om medlemsskap. Brf Kruthornet gör sedan några år tillbaka en kreditupplysning på alla som ansöker om medlemsskap i föreningen.

Fullmakt
Medlemmar har rösträtt på föreningens stämmor (dock högst en röst per bostadsrätt). Om ingen av bostadsrättens delägare kan komma så kan man med hjälp av en fullmakt låta någon annan rösta istället. Då måste denna fullmakt vara korrekt ifylld.

GDPR
Med införandet av en ny data- och integritetsskyddslag så behöver du få veta hur vi i bostadsrättsföreningen Kruthornet hanterar dina personliga data. Enkelt sagt så vill vi hantera så lite information om dig som möjligt men en del information måste vi spara enligt lag.

Energideklaration
Sedan 2009 är det lag på att energideklarera flerbostadshus vart 10:e år. Sedan dess så har Bostadsrättsföreningen Kruthornet nära på halverat sina fastigheters energikonsumtion. Vi uppfyller nu klass C vilket betyder att vi klarar kraven för nyproducerade fastigheter trots att våra fastigheter är byggda 1992 respektive 1994.

Årsredovisning 2020
Enligt stadgarna ska årsredovisningen göras tillgänglig senast två veckor innan årsstämman.